Výrobou a aplikací ortéz a bandáží se zabývá obor zvaný Ortopedická protetika. Obecně lze říci, že ortézy jsou zevně aplikované pomůcky, které využíváme při poruchách nervového, svalového, nebo skeletálního systému. Jsou to pomůcky, které stručně řečeno podporují funkci.

Použití ortéz je dnes běžnou metodou při léčbě a doléčení celé řady poranění pohybového aparátu a v neposlední řadě slouží i jako preventivní opatření před zraněním při nadměrné zátěži, ev. chrání před opakovaným zraněním. Další důležitou funkcí ortéz a bandáží je prohřívání a udržení tepla zatěžované oblasti a tím následnému vyvarování se zranění z náhlého prochladnutí a také přímá ochrana pohybového aparátu před okolním prostředím ( protihráč, překážky apod.)

Správně aplikovaná ortéza umožní při sportovní aktivitě plnou a nijak neomezenou funkci svalů, přičemž dochází k jejich posilování ( nikoliv oslabení ) a zároveň ortéza chrání před přetížením a následnému poranění namáhané oblasti. Tady je třeba zmínit častý mýtus, že ortéza přebírá funkci svalů a ty v důsledku toho oslabují. Ortéza nemá žádný vlastní pohon, který by za naše svaly pracoval. Nošení ortéz tudíž žádným způsobem nesnižuje kvalitu svalů a vazů. Toto samozřejmě neplatí u rigidních ( pevných ) ortéz, které znehybňují postižené místo po větších zraněních. Tady je pochopitelně nutné počítat s úbytkem svaloviny v závislosti na době fixace.

Dělení ortéz:
Ortézy se dají rozdělit podle celé řady různých kritérií ( podle použitého materiálu, účelu, funkce apod. ). Nejčastější dělení však bývá podle oblasti, která je ortézou ošetřena. Dělíme na:

KONČETINOVÉ ORTÉZY
TRUPOVÉ ORTÉZY

Končetinové ortézy
Horní končetiny
– prstové – rigidní, pružné
– zápěstní – měkké bandáže, nebo s výztuhami ( volární, dorzální )
– loketní – ortézy s klouby, bandáže, epikondylární pásky
– ramenní – závěsy, bandáže

Dolní končetiny
– chodidlo
ortopedické vložky, podpatěnky, meziprstní korektory, korektory Hallux valgus,  silikonové ochranné mezikruží a návleky ( kladívkové prsty ), peroneální ortézy ( padavá noha )

– kotník
rigidní poúrazové ortézy, měkké hlezenní bandáže s rigidními, nebo silikonovými výztuhami.

– lýtko
lýtkové kompresní bandáže

– koleno
rigidní znehybňující ortézy, čtyřbodové kolenní ortézy, kolenní ortézy s postranními dvouosými klouby, měkké kolenní bandáže, infrapatellární pásky

– stehno
stehenní kompresní bandáže, ev. kompresní kalhoty pro tříselná zranění

– kyčel
kyčelní ortézy s kloubem

Trupové ortézy

– krční límce

– hrudní pásy

– bederní pásy – s výztuhami, bez výztuh, s přídavnými zpevňujícími tahy, kombinace, těhotenské pásy, břišní pásy

– pánevní pásy

– individuální rigidní korzety

 

Závěrem je nutné zmínit situace, kdy je nošení ortéz nežádoucí, ev. je nutná konzultace s příslušným
odborným lékařem. Jedná se různá kožní onemocnění, cévní problémy, nebo jiné poměrně vzácné negativní reakce organismu na přítomnost ortézy.

Ing. Petr Jandl

 

Literatura:
Pohybový aparát a zdraví – vybrané kapitoly ze sportovní medicíny
Podklady ortopedické protetiky Regeco

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *